Styrelse

Vi som sitter i styrelsen är följande;

Ordförande samt  web/grafiker: Susanna Berggren

Vice Ordförande: Donna Hanafi

Näringslivsansvarig: Azra Peksin

Ekonomiansvarig: Katia Ascue

Ledamöter: Katerin Ascue, Caroline Mogard, Norah Sakal

Suppleanter: Stina Dahlberg, Johanna Nordqvist

Annonser